Home

Wie zijn wij ?

 

Vzw 'De Mereltjes" is een organisatie voor kinderopvang waarin kinderen terecht kunnen vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool.

Hiervoor werd een structuur uitgebouwd met 3 organen :

 

  •   Kinderdagverblijf : vanaf 0 jaar tot en met schoolleeftijd
  •   Buitenschoolse opvang : vanaf schoolleeftijd tot en met einde basisschool
  •   Dienst voor onthaalouders: vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool
Missie en visie

 

Wij streven naar een opvang waarin alle kinderen zonder onderscheid van etnische afkomst of godsdienstige overtuiging zich kunnen thuis voelen door het creëren van een veilig en kindvriendelijk klimaat.

Wij engageren ons om een optimaal pedagogische omgeving op te bouwen waarin volgende elementen voor ons waardevol zijn :

  • Vertrouwen
  • Duidelijke communicatie en afspraken
  • Voortdurende vorming en bijscholing van de medewerkers
  • Betrokkenheid van de ouders