Dienst voor onthaalouders

Vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool

Beste (toekomstige) ouders,

Bij onze dienst zijn onthaalouders van de regio Tongeren, Riemst & Kortessem aangesloten.
Hier worden de kinderen opgevangen binnen de vertrouwde sfeer van een gezin.

Wij streven naar een opvang waarin alle kinderen, zonder onderscheid in etnische afkomst of godsdienstige overtuiging, zich thuis kunnen voelen door het creëren van een veilig en kindvriendelijk klimaat.

De Dienst voor Onthaalouders richt zich enerzijds op kinderen van 0 tot 3 jaar.
Anderzijds is er buitenschoolse opvang voor kinderen tot en met de lagere schoolleeftijd.

Voor deze opvang beschikt de dienst over ruim 40 onthaalouders, verspreid over de verschillende regio’s.

Hoe verloopt de inschrijving ?

1. Ouders stellen de vraag naar kinderopvang door het formulier opvangaanvraag in te vullen. Aan de hand van deze informatie kunnen wij opzoek gaan naar beschikbare plaatsen.

2. De dienstverantwoordelijken bezorgen een lijst van onthaalouders met beschikbare plaatsen aan de ouders.

3. De ouders nemen contact op met de onthaalouder(s) van hun keuze om kennis te maken. Wanneer ouders en onthaalouder tot een akkoord komen, vullen zij samen het document voorinschrijving in.

4. Ouders nemen contact op met de Dienst van Onthaalouders om een afspraak te maken. Pas wanneer de waarborg betaald is, is ook de plaats gereserveerd. Het betalen van de waarborg gebeurd via overschrijving, cash of met payconiq.

5. Twee à drie maanden voor de start van de opvang maken ouders een afspraak met de Dienst van Onthaalouders voor de definitieve inschrijving en het invullen van de schriftelijke overeenkomst.

© De Mereltjes 2020
Webshift