Dienst voor onthaalouders

Vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool

Beste (toekomstige) ouders,

Bij onze dienst zijn onthaalouders van de regio Tongeren, Riemst & Kortessem aangesloten.
Hier worden de kinderen opgevangen binnen de vertrouwde sfeer van een gezin.

Wij streven naar een opvang waarin alle kinderen, zonder onderscheid in etnische afkomst of godsdienstige overtuiging, zich thuis kunnen voelen door het creëren van een veilig en kindvriendelijk klimaat.

De Dienst voor Onthaalouders richt zich enerzijds op kinderen van 0 tot 3 jaar.
Anderzijds is er buitenschoolse opvang voor kinderen tot en met de lagere schoolleeftijd.

Voor deze opvang beschikt de dienst over ruim 40 onthaalouders, verspreid over de verschillende regio’s.

Wij zijn als verantwoordelijken veel “op de baan” om huisbezoeken te doen bij onze onthaalouders. We lijken daarom niet zo gemakkelijk bereikbaar te zijn… Maar eigenlijk, zijn we dat gewoon wel hoor! Als we niet direct de telefoon opnemen, kan je altijd een mailtje sturen naar onthaalouders@mereltjes.be. Je krijgt snel een antwoord op je vragen dan.

Wil je toch graag een gesprek met de verantwoordelijke? We werken graag op afspraak wanneer het voor jou én ons past !

Van opvangaanvraag tot start van de opvang…

1. Heb je een vraag naar opvang, registreer je dan eerst via www.kinderopvangwijzer.be/tongeren

2. Indien je registratie in orde is, bezorgen de verantwoordelijken van de gezinsopvang jou een lijst van onthaalouders met beschikbare plaatsen.

3. Jullie mogen zelf contact opnemen met de onthaalouder(s) om kennis te maken. Indien jij én de onthaalouder een goed gevoel hebben, en de opvang zien zitten, is er een akkoord.

4. Dan mogen jullie de dienst op de hoogte brengen van je keuze. Pas wanneer de schriftelijke overeenkomst ingevuld en ondertekend is door zowel ouder als dienstverantwoordelijke en de waarborg betaald is, is de plaats gereserveerd.

5. Twee à drie maanden voor de start van de opvang, maak je opnieuw een afspraak met de onthaalouder. Je bezorgt ook voor de start van de opvang de kind-gegevens en het attest inkomenstarief aan de dienstverantwoordelijke. De opvang kan daarna starten !

© De Mereltjes 2022
Webshift