Welkom bij De Mereltjes

Wat doen wij?

Vzw ‘De Mereltjes” is een organisatie voor kinderopvang waarin kinderen terecht kunnen vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool. Hiervoor werd een structuur uitgebouwd met 3 organen:

Wie zijn wij?

Vzw ‘De Mereltjes” is een organisatie voor kinderopvang waarin kinderen terecht kunnen vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool.
In 1965 zijn we gestart met een kleine crèche voor 20 kinderen.

We zijn in de loop der jaren voortdurend gegroeid en momenteel kunt u bij de mereltjes terecht voor:

 • Kinderdagverblijf: vanaf 0 jaar tot en met schoolleeftijd op 2 locaties in Tongeren
 • Buitenschoolse opvang: vanaf schoolleeftijd tot en met einde basisschool op 5 locaties in Tongeren
 • Dienst voor onthaalouders: vanaf 0 jaar tot en met einde basisschool bij 30 onthaalouders in de gemeenten Tongeren, Riemst en Kortessem.

Missie en visie

Wij streven naar een opvang waarin alle kinderen zonder onderscheid van etnische afkomst of godsdienstige overtuiging zich kunnen thuis voelen door het creëren van een veilig en kindvriendelijk klimaat.

Wij engageren ons om een optimaal pedagogische omgeving op te bouwen waarin volgende elementen voor ons waardevol zijn:

 • Vertrouwen
 • Duidelijke communicatie en afspraken
 • Voortdurende vorming en bijscholing van de medewerkers
 • Betrokkenheid van de ouders

Heb je vragen?

Kan ik nu al laten berekenen wat de opvang mij kost?

In de buitenschoolse opvang wordt een vast tarief gehanteerd. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt hebt u recht op het sociaal tarief.

 • < 3 uren = € 3,75
 • ≥ 3 uren, ≤ 6 uren = € 6,25
 • < 6 uren = € 11,25

Voor de opvang in het kinderdagverblijf en bij een onthaalouder wordt de prijs van de opvang bepaald op basis van uw inkomen. Hiervoor hebt u een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan u bekomen door een aanvraag te doen via de site van Kind en Gezin. Dit kan ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang.

Via de website mijn.kindengezin.be kan je al een simulatie maken van een inkomenstarief zonder dat er al een kindje geboren is. Zo heb je als ouder een idee van wat de opvang je per dag zou kosten.

Zijn de maaltijden vers bereid?

De maaltijden worden vers bereid in onze keuken voor onze 2 opvanglocaties van het kinderdagverblijf. Enkel flesvoeding/borstvoeding dienen ouders zelf mee te brengen. We bereiden gezonde maaltijden aangepast aan de leeftijd van het kind. Er kan rekening gehouden worden met dieetvoorschriften of aangepast eten owv. geloofsovertuiging.

 • < 4 maanden: baby drinkt fles-/borstvoeding
 • Tussen 4-6 maanden: start vaste voeding: groentepap en/of fruitpap
 • Vanaf 8 maanden: boterham in de ochtend
 • Vanaf 9 maanden: grof gemalen middagmaal
 • Vanaf 12m: extra op het menu: soep, melkproducten, boterhammen met fruit of groente, fruitpap met platte kaas,
 • Vanaf 17m: groot eten

In de buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid om een warme maaltijd te reserveren op woensdag en tijdens schoolvakanties. Op de website kan u ons menu raadplegen.

Is er een sluiting tijdens de vakantie?

Nee. Wij sluiten enkel tussen kerstmis en nieuwjaar.

Is de kost van de opvang aftrekbaar van de belastingen?

Ja. U ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest.

© De Mereltjes 2023
Webshift