Veel gestelde vragen

Een vraag over onze werking? Vind hier je antwoord!

Algemene vragen

Kan ik nu al laten berekenen wat de opvang mij kost?

In de buitenschoolse opvang wordt een vast tarief gehanteerd. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt hebt u recht op sociaal tarief.

 • < 3 uren = € 3,75
 • ≥ 3 uren, ≤ 6 uren = € 6,25
 • < 6 uren = € 11,25

Voor de opvang in het kinderdagverblijf en bij een onthaalouder wordt de prijs van de opvang bepaald op basis van uw inkomen. Hiervoor hebt u een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan u bekomen door een aanvraag te doen via de site van Kind en Gezin. Dit kan ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang.

Via de website mijn.kindengezin.be kan je al een simulatie maken van een inkomenstarief zonder dat er al een kindje geboren is. Zo heb je als ouder een idee van wat de opvang je per dag zou kosten.

Zijn de maaltijden vers bereid?

De maaltijden worden vers bereid in onze keuken voor onze 2 opvanglocaties , het kinderdagverblijf en de kakelbont. Enkel flesvoeding/borstvoeding dienen ouders zelf mee te brengen. We bereiden gezonde maaltijden aangepast aan de leeftijd van het kind. Er kan rekening gehouden worden met dieetvoorschriften of aangepast eten owv. geloofsovertuiging.

 • < 4 maanden: baby drinkt fles-/borstvoeding
 • Tussen 4-6 maanden: start vaste voeding: groentepap en/of fruitpap
 • Vanaf 8 maanden: boterham in de ochtend
 • Vanaf 9 maanden: grof gemalen middagmaal
 • Vanaf 12m: extra op het menu: soep, melkproducten, boterhammen met fruit of groente, fruitpap met platte kaas,
 • Vanaf 17m: groot eten

In de buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid om een warme maaltijd te reserveren op woensdag en tijdens schoolvakanties. Op de website kan u ons menu raadplegen.

Is er een sluiting tijdens de vakantie?

Wij sluiten enkel tussen kerstmis en nieuwjaar.

Is de kost van de opvang aftrekbaar van de belastingen?

U ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest.

Kinderdagverblijf

Wat is een onregelmatig opvangplan?

Ouders die met een flexibel werkrooster werken, kunnen hun kind inschrijven volgens een onregelmatig opvangplan. Er worden dan een aantal dagen per week of per maand opvang voorzien. Welke dagen dat het precies zijn, kunnen maandelijks doorgegeven worden. een attest van de werkgever wordt gevraagd. De plaatsen voor een kind met een onregelmatig opvangplan zijn beperkt aangezien we maximaal 2 kinderen met een onregelmatig opvangplan per groep toelaten

Wat zijn respijtdagen?

Respijtdagen zijn dagen dat je kind niet naar de opvang komt volgens zijn/haar opvangplan en die je niet dient te betalen. Per jaar krijgt een kind een aantal respijtdagen. Het aantal is gebaseerd op het aantal opvangdagen in het opvangplan en de duur van de opvang in dat jaar.

Zijn de respijtdagen op en zijn er nog bijkomende dagen dat het kind afwezig is, dan wordt de dagprijs aangerekend.

Uitzonderingen:

 • Afwezigheden owv. ziekte met een ziekte-attest worden niet van respijtdagen afgehouden.
 • Vakantiedagen in de maanden juli en augustus worden ook niet van respijtdagen afgehouden.

Buitenschoolse opvang

Waar vinden de inschrijvingen van de buitenschoolse opvang plaats?

Bij het bureau van de coördinatoren in het gebouw van de opvang Hasseltsesteenweg 16.

Kan ik voor de start van de opvang de locatie al eens gaan bekijken?

Ja, dit kan elke schooldag voor of na school. Graag even op voorhand laten weten wanneer jullie wensen langs te gaan zodat de begeleiding ook op de hoogte is.

Moeten wij een doktersbriefje bezorgen wanneer ons kindje niet naar de opvang komt?

In de vakanties hebben wij een afwezigheidsattest nodig van de dokter voor een wettige afwezigheid, tijdens het schooljaar is dit niet nodig, dan volstaat een telefonische afmelding of dit kan zeker ook via mail.

Hoe schrijf ik mijn kind(eren) in voor de opvang tijdens de schoolvakanties?

Via mail of in de opvang ontvangen ouders een inschrijvingsformulier voor de schoolvakanties. Op het formulier worden de dagen, uren en middagmalen genoteerd. Dit formulier bezorgen de ouders terug aan de coördinatoren.  Ouders krijgen een bevestiging wanneer opvang tijdens schoolvakantie in orde is.

Mijn kind gaat naar de ….. school, in welke opvang zal mijn kind dan terecht komen?
 • Hoevemereltjes: Picpussen, Klimop, Zonnestraal, De herik, Merlijn, Dageraad en Atheneeke
 • Munt: papschool en Sint-Jan school
 • Blaar: Sint-Lutgart en De Boomhut (Mal)
 • Molen: Evermaruske, Jeugdland, Mijlpaal en Tumuli
 • Eventuele andere scholen kunnen met de coördinatoren besproken worden.
 • Let op, tijdens de vakanties is dit anders!
Een schoolvrije dag, wat nu?

Tijdens de schoolvrije dagen vragen we om vooraf door te geven welke dagen uw kind nood heeft aan opvang. Wij stellen een opvang open waar de kinderen opgevangen kunnen worden.

© De Mereltjes 2019
Webshift