Veel gestelde vragen

Een vraag over onze werking? Vind hier je antwoord!

Algemene vragen

Kan ik nu al laten berekenen wat de opvang mij kost?

In de buitenschoolse opvang wordt een vast tarief gehanteerd. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt hebt u recht op het sociaal tarief.

 • < 3 uren = € 3,75
 • ≥ 3 uren, ≤ 6 uren = € 6,25
 • < 6 uren = € 11,25

Voor de opvang in het kinderdagverblijf en bij een onthaalouder wordt de prijs van de opvang bepaald op basis van uw inkomen. Hiervoor hebt u een attest inkomenstarief nodig. Dit attest kan u bekomen door een aanvraag te doen via de site van Kind en Gezin. Dit kan ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang.

Via de website mijn.kindengezin.be kan je al een simulatie maken van een inkomenstarief zonder dat er al een kindje geboren is. Zo heb je als ouder een idee van wat de opvang je per dag zou kosten.

Zijn de maaltijden vers bereid?

De maaltijden worden vers bereid in onze keuken voor onze 2 opvanglocaties van het kinderdagverblijf. Enkel flesvoeding/borstvoeding dienen ouders zelf mee te brengen. We bereiden gezonde maaltijden aangepast aan de leeftijd van het kind. Er kan rekening gehouden worden met dieetvoorschriften of aangepast eten owv. geloofsovertuiging.

 • < 4 maanden: baby drinkt fles-/borstvoeding
 • Tussen 4-6 maanden: start vaste voeding: groentepap en/of fruitpap
 • Vanaf 8 maanden: boterham in de ochtend
 • Vanaf 9 maanden: grof gemalen middagmaal
 • Vanaf 12m: extra op het menu: soep, melkproducten, boterhammen met fruit of groente, fruitpap met platte kaas,
 • Vanaf 17m: groot eten

In de buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid om een warme maaltijd te reserveren op woensdag en tijdens schoolvakanties. Op de website kan u ons menu raadplegen.

Is er een sluiting tijdens de vakantie?

Nee. Wij sluiten enkel tussen kerstmis en nieuwjaar.

Is de kost van de opvang aftrekbaar van de belastingen?

Ja. U ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest.

Kinderdagverblijf

Wat zijn respijtdagen?

Respijtdagen zijn dagen dat je kind niet naar de opvang komt volgens zijn/haar opvangplan en die je niet dient te betalen. Per jaar krijgt een kind een aantal respijtdagen. Het aantal is gebaseerd op het aantal opvangdagen in het opvangplan en de duur van de opvang in dat jaar.

Zijn de respijtdagen op en zijn er nog bijkomende dagen dat het kind afwezig is, dan wordt de dagprijs aangerekend.

Uitzonderingen:

 • Afwezigheden o.w.v. opname in het ziekenhuis met overnachting met een attest worden niet van respijtdagen afgehouden.
 • Vakantiedagen in de maanden juli en augustus worden ook niet van respijtdagen afgehouden.

Buitenschoolse opvang

Waar vinden de inschrijvingen van de buitenschoolse opvang plaats?

Indien je kind in de Merlijn-, Molen- of in de Hoevemereltjes dient te worden ingeschreven, vindt de inschrijving plaats aan het bureau van de coördinator in het gebouw van de Hoevemereltjes met adres Hasseltsesteenweg 16, 3700 Tongeren.

Indien je kind in de Blaar- of Muntmereltjes dient te worden ingeschreven, vindt de inschrijving plaats aan het bureau van de coördinator in het gebouw van de Blaarmereltjes met adres Blaarstraat 21, 3700 Tongeren.

Kan ik voor de start van de opvang de locatie al eens gaan bekijken?

Ja, dit kan elke schooldag voor of na school. Graag even op voorhand laten weten wanneer jullie wensen langs te gaan zodat de begeleiding ook op de hoogte is.

Moeten wij een doktersbriefje bezorgen wanneer ons kindje niet naar de opvang komt?

In de vakanties hebben wij een afwezigheidsattest nodig van de dokter voor een wettige afwezigheid. Tijdens het schooljaar is dit niet nodig, dan volstaat het om af te melden per mail naar de locatie of per telefoon.

Hoe schrijf ik mijn kind(eren) in voor de opvang tijdens de schoolvakanties?

Ouders ontvangen per mail een inschrijvingsformulier voor de schoolvakanties. Op het formulier worden de dagen, uren en middagmalen genoteerd door de ouder/voogd. Dit formulier bezorgt de ouder/voogd terug aan de coördinatoren. Ouders krijgen een bevestiging wanneer de opvang tijdens de schoolvakantie in orde is.

Mijn kind gaat naar de ….. (school), in welke opvang zal mijn kind dan terecht komen?
 • Hoevemereltjes: Picpussen, Klimop, Zonnestraal, De herik, Merlijn, Dageraad en Atheneeke
 • Munt: papschool en Sint-Jan school
 • Blaar: Sint-Lutgart en De Boomhut (Mal)
 • Molen: Evermaruske, Jeugdland, Mijlpaal en Tumuli
 • Eventuele andere scholen kunnen met de coördinatoren besproken worden.
 • Let op, tijdens de vakanties is dit anders!
Een schoolvrije dag, wat nu?

Tijdens de schoolvrije dagen vragen we om vooraf door te geven welke dagen uw kind nood heeft aan opvang. Wij stellen een opvang open waar de kinderen opgevangen kunnen worden.

Mijn kind staat ingeschreven op naam van mezelf en mijn ex-partner. Mijn ex-partner stelt een nieuw dossier op. Kan ik gebruik maken van het oud dossier?

Nee, dat kan niet. Het oud dossier wordt op non-actief gezet van zodra één ouder/voogd een nieuw dossier opent. Indien u ook gebruik wenst te maken van de opvang, opent u ook een nieuw dossier. Dit kan door een nieuwe inschrijving te doen. Hiervoor neemt u steeds contact op met de coördinator.

Let op: De opvang is niet verantwoordelijk om u te laten weten dat het oud dossier op non-actief staat. Bij wijziging van uw gezinssituatie neemt u best contact op met de coördinator om de status van uw dossier te bekijken.

© De Mereltjes 2023
Webshift